Alexander Pietras

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Den vanligaste formen av hjärntumör som drabbar vuxna heter gliom. Patienter med den aggressivaste varianten - glioblastom multiforme - behandlas intensivt både kirurgiskt och med strålning och cellgifter. Trots denna behandling återkommer tumören oundvikligen som en behandlingsresistent tumör, och genomsnittlig överlevnad för patienter med glioblastom multiforme är endast ca 15 månader. Det finns därmed ett akut behov av nya behandlingsstrategier för denna patientgrupp. Nya rön visar att endast en liten andel av alla cancerceller är resistent mot behandling med strålning och cellgifter. Pågående intensiv forskning kartlägger skillnader mellan dessa celler och de som svarar på behandling. Detta projekt består av två huvuddelar: vi kartlägger signaleringsvägar i cellen som tycks skilja sig mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga gliomceller, och i ett andra led försöker vi använda vår kunskap for att påverka de resistenta cellerna i en mer behandlingskänslig riktning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Hjärntumör
  • cancerstamceller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Pietras är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren