Foto av Alexander Tale

Alexander Tale

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Global minimiskatt, ränteavdragsbegränsningar och koncernbidrag - hur säkerställs framtida konkurrenskraft för svenska företag?

Forskningsprojektet berör, ur svenskt perspektiv, den internationella reformen av företagsbeskattningen som bedrivs i OECD:s regi för att förhindra skatteundandragande och motverka skadlig skattekonkurrens mellan stater. Samspelet mellan den svenska koncernbidragsmodellen, ränteavdragsregler, en skattemässigt generös räntepolitik, samt införandet av den globala minimiskatten och det nya skattedirektivet kommer att analyseras.

Forskningen bedrivs med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Skatterätt
  • EU-rätt
  • Skatterättslig tolkning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexander Tale är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler