Foto av Alexandra Franzén

Alexandra Franzén

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Alexandra Franzén är sociolog och underrättelseanalytiker. Hon forskar just nu om relationen mellan underrättelsetjänster och massmedier i Europa.

  • Politisk sociologi
  • Underrättelseanalys
  • Kritisk teori

Pågående forskning:

Tanken med mitt avhandlingsprojekt är att undersöka förhållandet mellan underrättelseväsendet och den granskande journalistiken i Europa. I detta arbete kommer jag att använda mig av djupintervjuer, argumentationsanalys av juridiska dokument samt såväl vetenskaplig som icke-vetenskaplig litteratur. Målet med avhandlingen är att utforma en sociologisk underrättelseteori kring vad som händer då massmedia i Europa publicerar statligt underrättelsematerial.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexandra Franzén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler