Personlig profil

Forskning

Alexandra Mouratidou is a doctoral candidate in Cognitive Semiotics at Lund University. She is interested in phenomenology and consciousness, and in particular in the phenomenon of choice-making.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Språk och litteratur
  • Annan humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexandra Mouratidou är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler