Foto av Alexandros Sopasakis

Alexandros Sopasakis

Universitetslektor,

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) modeller och tillämpningar. Modellering av system av mikroskopiska och makroskopiska interaktörer vid olika tids- och rumsnivåer. Exempel inkluderar modeller för trafikflöden, mikromagnetik, klimatsystem och mycket mer. Prognoser och förutsägelser med Transformers och uppmärksamhetsmetoder. Beskrivning av brus- och anomalidetektionsmetoder används för att analysera signaler men även för att generera och lära sig data med metoder som Stable Diffusion och Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM). Klassiskt arbete har också utförts inom analys och generering av syntetiska data för system med hjälp av maskininlärningsmetoder som generativa GANs och VAEs eller metoder för bearbetning av naturligt språk (NLP). Grafiska neurala nätverk undersöks också inom tillämpningar som sträcker sig från trafiknätverk till jordbruk och skördeförutsägelser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan data- och informationsvetenskap
 • Datorseende och robotik (autonoma system)

Fria nyckelord

 • Maskininlärning
 • Artificiell intelligens
 • Signalbehandling
 • Anomalidetektering
 • Datorsyn

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alexandros Sopasakis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren