Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Experimentell forskning om adaptiva mjukvaruarkitekturer för dynamiska autonoma distribuerade system. Fokus ligger på utveckling av nya konfigurations och koordinationsspråk samt underliggande middleware och stödsystem. Arbetet baseras på och vidareutvecklar PalCom, en plattform för komponent och service-baserad distribuerad programmering. Arbetet görs som en del av WASP (Wallenberg Autonomous Systems Program).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorsystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alfred Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren