Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Experimentell forskning om adaptiva mjukvaruarkitekturer för dynamiska autonoma distribuerade system. Fokus ligger på utveckling av nya konfigurations och koordinationsspråk samt underliggande middleware och stödsystem. Arbetet baseras på och vidareutvecklar PalCom, en plattform för komponent och service-baserad distribuerad programmering. Arbetet görs som en del av WASP (Wallenberg Autonomous Systems Program).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorsystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alfred Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren