Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ali Mansourian är docent vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Han är föreståndare för centrum för geografiska informationssystem (GIS Centrum) vid Lunds universitet, koordinator för GIS & RS masterexamen och styrelseledamot för institutionen. Han är rådsmedlem i föreningen av geografiska informationslaboratorier i Europa (AGILE), medlem av FN:s globala rumslig informationshantering akademiskt nätverk (UN GGIM Academic Network), och medlem i två “Open Geospatial Consortium (OGC)” domännätverksgrupper för "Artificial Intelligence (AI) i geoinformatik" och "Blockchain and Distributed Ledger Technologies".

Mansourian har en bakgrund inom geomatikteknik med inriktning mot geospatiala informationssystem (GIS) och infrastruktur för rumsliga data (SDI). Han har en mångårig forskningsinriktning inom rumslig och tidsmässig modellering och analys av data med hjälp av artificiell intelligens (AI)-tekniker (GeoAI) med tillämpningar inom hälsa och rumslig epidemiologi, katastrofhantering, stadsplanering, miljöledning och hållbarhet. Geospatiala tjänster, semantisk teknologi och länkade data är hans andra forskningsriktningar. Han är också intresserad av att studera och utveckla lösningar, baserade på blockchain och distribuerade ledger-teknologier, för att förbättra public allmänhetens deltagande GIS (PPGIS), medborgarvetenskap (citizen science) och tänktalko (crowed sources) databaser.

I sin karriär har han även koordinerat flera internationella och nationella forsknings- och kapacitetsuppbyggnadsprojekt med medelstora och stora konsortier, utvärdering av större EU/EG forskningsanslag, varit vetenskaplig programkommitté och arrangör av internationella konferenser och workshops relaterade till GIS och SDI, handledning av doktorander/postdoc-forskningar, inbjuden beredningskommitté för doktorsavhandlingar och publicering av +150 vetenskapliga tidskrifter/konferensbidrag, böcker/bokkapitel och tekniska rapporter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturgeografi

Nyckelord

 • GIS och Geomatik
 • SDI
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Geospatiala tjänster
 • Semantik Teknologi
 • Modellering och analys i rum och tid
 • Hälsa och rumslig epidemiologi
 • Stadsplanering
 • Miljö
 • Hållbarhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ali Mansourian är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren