Foto av Alice Lagebrant

Alice Lagebrant

Knuten till universitetet,

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fria nyckelord

  • Cardiac Arrest, Prognostication, Computed Tomography, Multimodal Prognostication
  • Brain injury
  • Neuroimaging
  • Biomarkers

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alice Lagebrant är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren