Foto av Alison Gerber

Alison Gerber

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Alison Gerber (doktorsexamen 2014, Yale University) forskar med intersektionen mellan värde, kultur och det offentliga livet, från skatterevisioner till noise-musik.

Hennes nuvarande fokuserar på värde och värderingsprocesser i utvecklingen av arkiv och arkivpraktik; bilder och visuell sanningshalt i olika disciplinära sammanhang; samt sensation och uppmärksamhet i vetenskaplig forskning.

Hennes forskningsområden omfattar sociologisk teori, ekonomisk sociologi, kultursociologi samt vetenskaps- och teknikstudier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alison Gerber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler