Foto av Allan Rasmusson

Allan Rasmusson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag föddes 1965 och växte upp på landsbygden i Skåne. Av många olika intressen så var det biologi som jag fastnade för under studieåren i Lund. I samband med att jag studerade vid Imperial College i London blev jag särskilt intresserad av växters respiration och energieffektivitet. Ett fält som jag har fortsatt att studera som doktorand i Lund och i Adelaide, som postdoc vid Institut für Genbiologische Forschung i Berlin, och sedan 1996 som forskare vid Lunds universitet. Under senare år har jag kommit att intressera mig mycket för växters samspel med svampar.

Jag har använt olika metoder i min forskning: biokemiska, molekylärbiologiska och fysiologiska. Och jag har upplevt hur växters respiration har visat sig ta del i en mängd fundamentala livsprocesser. Med tiden har arbetet lett till nya ämnen att utforska, såsom variationer i cellers redoxnivåer och växters sätt att anpassa sig till markens pH, kvävenivå och samspelet med svamp-symbionter som höjer växtens tillväxt och sjukdomsresistens. Framförallt undersöker vi vilka egenskaper som växter behöver för att dra nytta av samspelet, och om dessa skulle kunna användas för växtförädling.

Undervisning och läroböcker

Jag koordinerar, planerar och undervisar på flera kurser, både på grundnivå och avancerad nivå. Bland annat på kurser i växtbiologi, molekylärbiologi och metodeik inom molekylärbiologin. Jag ansvarar även för delar av undervisningen på grundkursen i botanik och kursen i molekylär genetik på avancerad nivå. Dessutom är jag verksam med att ge kurs, handleda och examinera inom doktorandutbildningen.Jag bidrar också till att utveckla läromedel, framförallt som en av kapitelförfattarna till 4 utgåvor av den internationellt dominerande läroboken i växtfysiologi, Taiz et al. - Plant Physiology and development (Oxford Universitys webbplats, på engelska), en lärobok som har getts ut på minst elva olika språk.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Cellbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Allan Rasmusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren