Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i etnologi sedan hösten 2021.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den allmänna svenska fosterdiagnostiken som kulturell idé och praktik, med fokus på hur den producerar och reproducerar normalitets-, familje-, och livsideal.

Den röda tråden i min forskning är människan som kroppslig och kulturell varelse och hur vi hanterar det som sker i skärningspunkten mellan natur och kultur – liv, död, sjukdom och sexualitet. Jag intresserar mig även för frågor kring makt – framförallt i mötet mellan institution och individ – och hur institutioner benämner, formar och styr kroppar och deras funktioner.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi