Foto av Almaz Yebio

Almaz Yebio

Universitetslektor, Sångerska, Kördirigent, Pedagog

Personlig profil

Undervisning

Jazzsång, improvisation, jazzensemble, kör, körledning, metodik

Yrkesarbete

Artist med kontinuerlig skivutgivning, kördirigent, arrangör, kompositör.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Pedagogik
  • Lärande
  • Pedagogiskt arbete
  • Scenkonst

Fria nyckelord

  • jazz
  • kör
  • metodik
  • improvisation
  • Sång, röstvård, logopedi, pedagogik