Foto av Almut Kelber

Almut Kelber

Professor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Att se färger

Jag är från Freiburg i södra Tyskland. Efter skolan tillbringade jag ett år i Norge, därefter studerade jag biologi i Mainz, Sussex och i Tübingen där jag doktorerade 1993. I min doktorsavhandling undersökte jag hur gaddlösa bin navigerar och använder synen för att orientera sig när de flyger. Studierna gjorde jag i Porto Alegre i södra Brasilien.

Efter att ha fött två barn, Sebastian 1993 och Helena 1994, påbörjade jag ett nytt projekt om färgseendet hos svärmare. Tillsammans med familjen flyttade jag till Canberra i Australien 1997, för att sedan flytta till Lund året därpå, 1998. I Lund blev jag en del av Syngruppen där jag nu arbetar som professor i sinnesbiologi.

Jag är intresserad av principerna och evolutionen bakom olika organismers förmåga att se färger. Det inbegriper ett stort intresse för de avvägningar och kompromisser som djur gör mellan färgseende, synskärpa – såväl spatial som temporal upplösning, och känslighet.

Brinner för undervisning

Genom åren har jag studerat detta hos ett antal olika djur, bland andra hästar, sälar, geckoödlor, fåglar, grodor, fjärilar, svärmare, bin, flicksländor och klomaskar. För varje fråga som uppstår inom biologisk forskning finns en ideal organism att studera.

Vid sidan av forskningen uppskattar jag att undervisa och jag tror starkt på forskningsbaserad undervisning. Ett av de största glädjeämnena för mig som forskare är att handleda studenter och uppleva när de utvecklar sina egna forskningsintressen.

Jag är också intresserad av att lyssna på barockmusik, att vandra och att sköta trädgården.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Almut Kelber är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren