Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand på Institutionen för arkitektur och byggd miljö samt en del av Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. 

Mitt doktorandprojekt handlar om samspelet mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt inom stadsplanering, och undersöks genom etnografiskt fältarbete i Hyllie, ett av Malmös största och mest profilerade hållbara stadsutvecklingsprojekt. Jag är intresserad av de performativa relationerna mellan unga människor och den byggda miljön, och hur staden utgör (eller inte utgör) en stöttande infrastruktur för ungas vardagsliv. Det involverar frågor som identitets- och meningsskapande och hur normer och ideal kring ett gott liv och ett hållbart liv materialiseras i likväl planering/design av 'hållbara' städer som hur de används i vardagen.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Alva Zalar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren