Foto av Amanda Angelöw

Amanda Angelöw

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Amanda Angelöw är doktorand i projektet ”Kort- och långsiktiga effekter av psykoedukativa interventioner i traumamedveten omsorg (TMO) för att främja barns hälsa och motståndskraft” där hon studerar effekterna av trauma-informerade utbildningar riktade mot familjehemsföräldrar. Både familjehemsförälderns och barnets perspektiv inkluderas i forskningen. Amanda är särskilt inriktad på deltagaraktiv forskning.

I forskningsprojektet arbetar Amanda tillsammans med Elia Psouni (PI och handledare), Hussein Hamad (doktorand) och Kerstin Neander (handledare).

Yrkesarbete

Amanda Angelöw är utbildad psykolog med en fil.kand. i mänskliga rättighetsstudier. Amanda arbetar på Rädda Barnen med att utveckla utbildningsmaterial om barnkonventionen. Hon har under sitt mångåriga arbete inom organisationen bland annat utbildat familjehemsföräldrar, socialsekreterare och skolpersonal i ämnen som traumamedveten omsorg och barns rättigheter, bedrivit stödinsatser för barn på flykt och bemannat barnvänliga platser i Sverige och internationellt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amanda Angelöw är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren