Foto av Amanda Bills

Amanda Bills

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt, med titeln Evidentiary Standards in International Law, undersöker bevisfrågor vid International Court of Justice. I fokus för projektet står domstolens användande av beviskrav och särskilt de grundläggande förutsättningar och intresseavvägningar som ligger till grund för domstolens praxis i detta hänseende.

Undervisning

Jag undervisar i folkrätt på såväl grund- som avancerad nivå, särskilt grundkursen Folkrätt men även ett antal fördjupningskurser på avancerad nivå (Use of Force in International Law, Non-State Actors and Accountability in International Law).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Folkrätt
  • Internationell rätt
  • Bevisning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amanda Bills är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler