Foto av Amanda Landegren

Amanda Landegren

Doktorand

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amanda Landegren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren