Personlig profil

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är den roll icke-verbala social signaler spelar vid etableringen av förtroenderelationer mellan människor och sociala robotar, samt hur vi kan implementera förmågan att skapa dessa förtroenderelationer i sociala robotar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Robotteknik och automation
  • Filosofi
  • Etik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amandus Krantz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren