Foto av Amin Mirzai

Amin Mirzai

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amin Mirzai är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science

Chemistry