Foto av Amro Nasr

Amro Nasr

MSc., Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Amro Nasr is a graduate research/teaching assistant and PhD student at the Division of Structural Engineering, Lund University, Sweden. His research interests are in the areas of infrastructure risk assessment, reliability, and the application of probabilistic methods in engineering. His PhD project focuses on identifying climate change risks related to bridges and developing probabilistic methods for assessing and managing these risks both qualitatively and quantitatively.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Amro Nasr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren