Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en statsvetare som jobbar inom Europastudier med särskilt intresse för demokratifrågor, politisk kommunikation och kollektiv identitet. Efter att ha studerat nationella och etniska identiteter riktar jag min forskning idag mot frågor kring transnationella identiteter, såsom den europeiska, och dess manifestation inom politik. Särskilt fokus lägger jag på sociala mediers inflytande på polariseringsprocesser i EU och USA. Jag intresseras allmänt av demokrati, deltagande och digitalisering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Mänsklig interaktion med IKT
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anamaria Dutceac Segesten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren