Foto av Anders Ögren

Anders Ögren

Knuten till universitetet, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Ögren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences