Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anders akademiska intresseområden är i huvudsak nuvarande muslimska debatter om islam och musik, med fokus på populärkultur och afro-amerikanska Islam. Han har genomfört fältarbeten bland muslimska hip-hop artister i Istanbul, och bland "The Nation of Gods and Earths" i New York. Han har undervisat på flera kurser i Mellanösternstudier, Islamologi och Mänskliga rättigheter studier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Nyckelord

  • islam
  • music
  • hip-hop
  • islamic studies
  • african american islam

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Ackfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren