Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information om min forskning och mina intressen, läs mer på den engelska versionen av den här sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fria nyckelord

 • Carbon cycling
 • primary forests
 • climate change
 • Ecosystem carbon storage
 • ecosystem ecology
 • LPJ-GUESS

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Ahlström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren