Foto av Anders Beckman

Anders Beckman

Timlärare, Docent

Personlig profil

Forskning

My research focuses mainly on the utilisation of health care in relation to equity and equality. Following my thesis on this subject I have continued the probing, especially in relation to the reform of choice of primary care provider in Sweden. Due to my understanding of big data, this has also led to other registry studies e.g. trends in antibiotic prescription in primary care. In my main occupation, i.e. teaching, I have also done research.

Undervisning

Previously I have supervised the assessment in the programme of Community Medicine in the medical school curriculum of Lund University. This programme has been my main educational focus the last ten years, but I also supervise a course in basic research methods (Grundläggande forskningsmetodik). This research school is mainly aimed at participants in primary care, runs in reduced time covering three semesters but is equivalent to one semester of full time studies.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Beckman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren