Foto av Anders Bjartell
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Prostatacancer blir allt vanligare och i år beräknas ca 10 000 nya fall i Sverige. PSA blodprov som idag används för diagnostik har låg specificitet att prognosbedöma tumörer. Vi behöver bättre metoder för att på ett tidigt stadium identifiera de cancrar som är aggressiva från majoriteten av tumörerna som är av beskedligare natur. Vi behöver också förbättra våra metoder att följa sjukdomen över tiden och att utvärdera dagens behandlingsmetoder samt utveckla nya. Vi utför patientnära prostatacancerstudier inom ett lokalt multidisciplinärt nätverk och med internationella samarbetspartner. Vi utvecklar nya behandlingar av aggressiva tumörer som testas i djurmodeller där tumörtillväxt och spridning kan följas med ny avancerad teknologi. Målet är att testa på patienter i kommande kliniska prövningar. Vårt långsiktiga mål är att minska sjuklighet och dödlighet i prostatacancer genom att utnyttja biomarkörer för prognosbedömning och för att individualisera behandlingen i relation till sjukdomens naturalförlopp.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Bjartell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren