Foto av Anders Gudmundsson

Anders Gudmundsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anders Gudmundsson är professor vid Avdelningen för ergonomi och aerosolteknik vid Lunds universitet, Tekniska fakulteten (LTH). Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från LTH 1986 och 1996 disputerade han på studier om partikelstorleksselektiv provtagning av aerosoler relevanta för avsättning i mänskliga lungor och på ögonen. Han blev professor 2017. Han har arbetat inom området aerosolforskning i mer än 35 år. Forskningen har ofta varit tvärvetenskaplig och har bedrivits i nära samarbete med läkare, toxikologer och yrkeshygienister. Han har studerat exponering av aerosoler som nanopartiklar, dieselavgaser, icke-avgasutsläpp från fordon och järnväg och studerat arbetsmiljön för arbetare som frisörer, städare och asfaltsarbetare. Forskningen har gjorts in vivo som arbetsmiljöstudier eller kontrollerad exponering i kammare eller in vitro i form av cell- eller djurstudier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Nanoteknik
  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Gudmundsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren