Foto av Anders Hedenström

Anders Hedenström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen

Djurs migration är det mest fascinerande ämnet inom biologi och att studera det kräver infallsvinklar från olika vetenskapliga discipliner. Min egen forskning är inriktad på flykt hos fåglar och mer nyligen även fladdermöss och insekter, där dessa djur observeras när de flyger i universitets vindtunnel som är helt dedikerad för dessa typer av studier. Här använder vi toppmoderna metoder för att studera vingslagskinematik och för att dels visualisera virvlarna i vaket bakom djuren, dels flödena över vingarna. Genom att göra så kan vi dra slutsatser om storleken, riktning och variationen över tid av de aerodynamiska krafterna och den information som erhålls hjälper oss att bygga bättre teoretiska modeller om djurs aktiva flykt. Till exempel upptäckte nyligen vår forskargrupp att fladdermöss bildar en virvel i framkanten av vingen för att generera extra lyft när de flyger långsamt, vilket är samma mekanism som gör det möjligt för humlorna att surra runt bland blommor.

Vår huvudsakliga inspiration kommer från djurens beteende i det vilda, och därmed är ett långsiktigt mål att kunna överföra kunskap som vi får från vindtunnelexperiment för att hjälpa till att tolka och förklara flygningen och migration av fåglar och fladdermöss i det vilda. Dessa mål är i linje med målen för CAnMove och en dröm är att kunna spåra små vilda fåglar och fladdermöss under deras migration för att få veta mer om de strategier djuren använder och gränserna för deras kapacitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Hedenström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren