Foto av Anders Jönsson

Anders Jönsson

Universitetslektor, FD i socialt arbete

Personlig profil

Forskning

Min avhandling rör socialsekreterares handlingsutrymme vid beslutande om ekonomiskt bistånd med ett särskilt fokus på de skriftliga beslutstexterna. Jag har också ett forskningsintresse rörande föreningsaktiviteter inom etableringsprogrammet samt försörjningsstöd för äldre och äldreförsörjningsstöd.

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammets första, andra, tredje, fjärde och femte termin.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • ekonomiskt bistånd
  • handlingsutrymme
  • professionalism
  • gräsgotsbyråkrati
  • pappersgöra

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren