Inget foto av Anders Jarlert

Anders Jarlert

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia (forskningsledare för hela projektet med danska och svenska forskare), om Göteborgs stifts präster 1620-1999 (Göteborgs stifts herdaminne). Jag är en av projektledarna för projektet Kyrkomusikens historia i Sverige. Jag deltar i projektet "Enlightenment confessionalised. Religion in the Nordic countries during the long eighteenth century". På planeringsstadiet befinner sig ett projekt om själavårdsbrevet i evangelisk tradition. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Jarlert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren