Foto av Anders Karlsson

Anders Karlsson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Mathematics