Personlig profil

Forskning

Forskning inom klimat och växthusgaser med huvudfokus på boreala skogar men även på sub-arktiska och arktiska ekosystem. Använder huvudsakligen empiriska metoder för att kvantifiera processer som styy utbyten av massa och energi mellan ekosystem och atmosfär.

Forskningsgenomslag

Försöker få genomslag för forskningsresultat genom debattartiklar och medverkan i andra mediala sammanhang.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap

Fria nyckelord

 • Växthusgaser
 • skogar
 • skogsbruk
 • strålningsbalans
 • klimat
 • våtmarker
 • eddy-covariance
 • kyvetter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Lindroth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren