Foto av Anders Lund Hansen

Anders Lund Hansen

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Universitetslektor, docent, koordinator for HUGE (master utbildning).

Forskningsområden: stadens politiske ekonomi/ekologi; gentrifiering; bostads politik; visuella metoder.

Project leader and PI, CO-HOPE, JPI Urban Europe

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi
  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Lund Hansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren