Foto av Anders Lundquist

Anders Lundquist

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Numera ägnar jag min som emeritus åt populärvetenskaplig verksamhet.

Samverkan

På 1990-talet började jag ägna mig åt webbutveckling på deltid och designade flera webbsajter för universitetet. Sedan mer än tjugo år har jag särskilt engagerat mig i min populärbiologiska webbsajt ”Info om djur” som framför allt handlar om fysiologi, morfologi och evolution. Här har jag en frågelåda där jag besvarar frågor från allmänheten, i synnerhet skolelever. Här har jag också publicerat en rad populärvetenskapliga artiklar. Under år 2020 har sajten haft mer än 1 000 besökare per dygn.

Jag har skrivit ett stort antal artiklar för Nationalencyklopedin, inom ämnena humanfysiologi, zoofysiologi och zoologi.

Jag är nu emeritus, men fortsätter att skriva på min populärvetendskapliga sajt. Jag ägnar mig också åt att läsa böcker och vetenskapliga artiklar, särskilt inom biologi, språkvetenskap och historia. Man är aldrig för gammal för att lära.

Undervisning

Jag föddes 1946 i Malmö och närde ett stort intresse för växter och djur redan som ung. Jag började studera medicin på 1960-talet. Men jag insåg snart att det var zoologin, som  jag ville ägna mig åt. Detta resulterade i en fil.mag. i biologi och en doktorsexamen i zoofysiologi.

Redan några år före min disputation började jag föreläsa och handleda studenter inom grundutbildningen, i princip som lektor. Efter hand engagerade jag mig allt mer i undervisningen. Som universitetslektor undervisade jag i mer än trettio år, framför allt i humanfysiologi och zoofysiologi. Jag har fått Lunds studentkårers pedagogiska pris och fakultetens ETP.