Foto av Anders Marklund

Anders Marklund

Universitetslektor, Filosofie doktor

Personlig profil

Forskning

My current research interests include history and remediation in contemporary cinema, (super-) popular national European films, international awards and circulation, marginalized identities in mainstream cinema, and participatory cultures.

I am also dedicated to facilitating international research exchange relating to Swedish and Scandinavian cinema, including the following inititatives:

Co-founder and primary editor of Journal of Scandinavian Cinema, published by Intellect since 2011.

Co-founder and inaugural co-chair of SCMS' Scandinavian Special Interest Group, 2014-15.

Initiator and organizer of Lübeck Film Studies Colloquium, since 2014.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap

Fria nyckelord

  • Scandinavian cinema
  • European cinema
  • popular culture
  • participatory culture
  • film history
  • cultural memory
  • film industry

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Marklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren