Foto av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Min forskning har, med lite olika inriktningar, handlat om samband mellan utbildning, arbetsmarknad och ekonomisk och social förändring. Eftersom den historiska, långsiktiga dimensionen hela tiden varit viktig kan man också säga att forskningen handlat om ”utbildningens ekonomiska historia”. Sedan slutet av nittiotalet har jag framförallt bedrivit forskning om yrkesutbildning, inte minst om lärlingsutbildning som ett alternativ i gymnasieskolan. Tidigare forskning har handlat om läs- och skrivkunnighetens utveckling i samband med den stora jordbruksomvandlingen i Sverige under artonhundratalets första hälft. Sammanfattningsvis har min forskning berört långa tidsperspektiv på utbildningens villkor och resultat för breda folkgrupper.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer från grundläggande utbildning till forskarutbildning. Kurserna har handlat om allt från allmän ekonomisk historia till specialiseringar inom humankapital. utbildning och arbetsmarknad

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • utbildning
  • Arbetsmarknad
  • yrkesutbildning
  • läs- och skrivkunnighet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler