Inget foto av Anders Ohlsson

Anders Ohlsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens roll och funktion i offentligheten.

För närvarande är jag forskningsledare för det flervetenskapliga projektet SHARP - Shared Reading after Pain Rehabilitation - som hör hemma i forskningsfältet medical/health humanities. Projektet undersöker det upplevda värdet bland personer som behandlas för kronisk smärta av att delta i en litteraturcirkel med gemensam högläsning och diskussion av litteratur.

Mellan 2013 och 2017 ingick jag in en forskargrupp som arbetade med det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi har undersökt hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

Jag undervisar inom svensklärarutbildningen och handleder examensarbeten där samt inom det internationella masterprogrammet Litteratur, Kultur och Medier (LKM).

Forskning

I am professor of literary studies at the Centre for Languages and Literature.

My main field of research is literature and the public sphere.

Currently I'm PI for the trans-disciplinary project SHARP - Shared Reading After Pain Rehabilitation. SHARP aims at exploring the effects and feasibility of Shared Reading, a group based reading and literature promotion initiative, targeting people with chronic non-cancer pain being treated at Skåne University Hospital, Lund.

Between 2013 and 2017 I have been working on the project "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", financed by The Bank of Sweden Tercentenary Fund. The aim of the project has been to develop an up-to-date understanding of the nature of literary value, and how it is created, by investigating today's Swedish literary field and book-market, which have undergone substantial changes in recent decades. In modern society, literature is credited with great social, cultural, and existential value.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Ohlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren