Inget foto av Anders Ohlsson

Anders Ohlsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning fokuserar på användningen av litteratur och litteraturens värden med utgångspunkt från reading studies och olika litteraturetnografiska metoder.

Jag är projektledare för “Läsengagemang och Shared Reading i svenskundervisningen – ett samarbete mellan Gymnasieskolan Vipan och SOL-centrum” som är ett praktiknära skolforskningsprojekt. Tillsammans med sju svensklärare undersöker vi elevers möjligheter att utveckla läsengagemang (Cummins 2017) genom att delta i Shared Reading (SR), en läsecirkelmodell som bygger på gemensam högläsning.

I en flerdisciplinär forskargrupp undersöker vi Shared Readings roll och funktion i olika sammanhang med fokus på social gemenskap och hälsa.

Jag samverkar med bland annat Region Skåne för att sprida kunskapen om Shared Reading och utbilda läsledare.

Jag undervisar i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik på svensklärarutbildningen samt handleder examensarbeten.

Forskning

I am professor of literary studies at the Centre for Languages and Literature.

My main field of research is literature and the public sphere.

Currently I'm PI for the trans-disciplinary project SHARP - Shared Reading After Pain Rehabilitation. SHARP aims at exploring the effects and feasibility of Shared Reading, a group based reading and literature promotion initiative, targeting people with chronic non-cancer pain being treated at Skåne University Hospital, Lund.

Between 2013 and 2017 I have been working on the project "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", financed by The Bank of Sweden Tercentenary Fund. The aim of the project has been to develop an up-to-date understanding of the nature of literary value, and how it is created, by investigating today's Swedish literary field and book-market, which have undergone substantial changes in recent decades. In modern society, literature is credited with great social, cultural, and existential value.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Ohlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren