Inget foto av Anders Palm

Anders Palm

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Medicin som humaniora är den övergripande rubriken för mitt uppdrag att i undervisning och forskning befrämja Medical Humanities som ett profilområde för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ämnesområdet introduceras nu successivt på läkarprogrammet från termin 1. På avancerad nivå (termin 10/11) ges kursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” med litteratur, film och konst som reflexionsunderlag och forskningsmaterial. I Läkartidningen publiceras under 2010-2011 en serie artiklar inom Medical Humanities av unga lundamedicinare, baserade på deras examensarbeten. På uppdrag av Krapperupsstiftelsen planeras ett vetenskapligt tredagarssymposium, som under rubriken Medicin som humaniora kommer att äga rum den 6-7-8 juni 2012 på Krapperups slott.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren