Foto av Anders Persson

Anders Persson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Skriver avhandling om kriminalvård och handlingsutrymme.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler