Foto av Anders Persson

Anders Persson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap