Foto av Anders Persson

Anders Persson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences