Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Anders Rantzer was appointed professor of Automatic Control at Lund University, Sweden, after a PhD at KTH Stockholm in 1991 and a postdoc 1992/93 at IMA, University of Minnesota. The academic year of 2004/05 he was visiting associate faculty member at Caltech and 2015/16 he was Taylor Family Distinguished Visiting Professor at University of Minnesota. Rantzer is a Fellow of IEEE, member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, the Royal Physiographic Society of Lund and former chairman of the Swedish Scientific Council for Natural and Engineering Sciences.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Rantzer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren