Foto av Anders Sonesson

Anders Sonesson

Föreståndare AHU, Biträdande prefekt, Universitetslektor, FD

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Pedagogik
  • Pedagogiskt arbete

Fria nyckelord

  • doctoral education
  • Doctoral supervision
  • Policy
  • critical discourse analysis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Sonesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren