Foto av Anders Tunlid

Anders Tunlid

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning som vidgats 

Jag är professor i mikrobiologisk ekologi sedan 1998. Jag doktorerade inom kemisk ekologi vid Lunds universitet. I mitt doktorandarbete fokuserade jag på att utveckla känsliga metoder för att kunna analysera kemiska markörer för bedömning av biomassa och struktur i mikrobiologiska samhällen. Jag fortsatte med det arbetet under mina två år som postdoc vid University of Tennessee i Knoxville i USA tillsammans med David C. White.

Tillbaka i Sverige började jag arbeta vid institutionen för mikrobiologisk ekologi i Lund. Jag fortsatte att forska på lipider som biomarkörer, men i början av 1990-talet började jag studera den molekylära bakgrunden till hur svampar som fångar nematoder interagerar med dessa nematoder. Den som introducerade mig till den här fascinerande gruppen av parasiterande svampar var professor Birgit Nordbring-Hertz.

Startat forskarskola

Kring år 2000 utvidgades mitt forskningsintresse till ektomykorrhiza och dessa svampars symbios med växtrötter. Jag har i huvudsak två mål med den forskningen: dels att på molekylär nivå förstå interaktionerna mellan ektomykorrhiza, organiskt material och saprofytiska mikroorganismer i marken, dels att studera de evolutionära mekanismerna som leder till symbiotiskt liv och funktionell diversitet hos jordsvampar.

DNA- och RNA-sekvensering med efterföljande analyser är viktiga delar i min forskning. Jag har lett DNA-sekvenseringsplattformen vid biologiska institutionen sedan starten år 2002. Jag var även en av dem som drog igång forskarskolan Geneco. På senare tid har jag varit med om att starta BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate.

Sedan 2011 är jag ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Tunlid är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren