Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Civilsamhälle
  • Globala styrformer
  • Demokratisering

Pågående forskning

Anders Uhlin är professor i statsvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör civilsamhällen, transnationell aktivism, globala styrformer och demokratisering. Uhlin har forskat om legitimering och delegitimering av internationella organisationer, vilket bl a resulterat i antologin Legitimation and Delegitimation in Global Governance, (Oxford University Press, redigerad tillsammans med Magdalena Bexell och Kristina Jönsson). Ett annat forskningsprojekt handlar om civilsamhälleseliter i Indonesien och Kambodja. För närvarande forskar Uhlin om civilsamhälleseliter i en europeisk kontext inom RJ-programmet Civil Society Elites?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Uhlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren