Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Civilsamhälle
  • Globala styrformer
  • Demokratisering

Pågående forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör demokratisering, civilsamhällen i auktoritära och post-auktoritära stater, transnationell aktivism och internationella organisationers legitimitet. Min pågående forskning handlar om legitimerings- och delegitimeringsprocesser i relation till globala och regionala institutioner. Mer specifikt handlar det bland annat om studier av den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN och den nya utvecklingsbanken Asian Infrastructure Investment Bank.

Undervisning

Jag har bred erfarenhet av undervisning och handledning på samtliga nivåer. För närvarande undervisar jag främst på kurser inom områdena internationell politik samt utvecklingsstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Uhlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren