Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My current main research interests lie in the field of tumor heterogeneity and intra-tumor evolution, both in a genomic as well as a clinical context. I also have a research interest in somatic mosaicism and its clinical implications.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom tumörcellsheterogenitet och evolution inom enskilda tumörer, både med fokus på biologiska frågeställningar men också på dessa processers kliniska implikationer. Vidare är jag också intresserad av somatisk mosaicism och dess roll vid sjukdomsutveckling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk genetik
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Valind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren