Personlig profil

Forskning

The aim of my work is a theoretical study of the mechanical properties of neutron-irradiated tungsten alloys using molecular dynamics and ab-initio methods (DFT). Tungsten and tungsten alloys are predicted to become a key component in advanced nuclear reactors, such as fusion reactors. Studying the fracture mechanics and the embrittlement of tungsten alloys due to irradiation damages is vital when designing plasma-facing components.

Undervisning

Teaching assistant in the basic courses Mechanics I & II and Engineering Mechanics.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Maskinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Vesti är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren