Foto av Anders Wittrup

Anders Wittrup

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Trots framsteg på senare år finns fortsatt ett stort behov av nya och effektiva cancerläkemedel. En ny klass av läkemedelsmolekyler, baserade på RNA, har nu öppnat upp möjligheter att utveckla målriktade behandlingar mot flera specifika svagheter i cancerceller. Det stora problemet för alla sorters RNA-läkemedel är att få in molekylerna i det inre av cellen (cytosolen).

I vårt labb har vi två fokusområden. Dels utvecklar vi metoder för att studera cytosolär leverans av RNA. Vi har utvecklat ett flertal högupplösta mikroskopimetoder för att studera RNA-leverans i levande celler. Dessutom, baserat på insikter från våra studier av RNA-leveransen, utvecklar vi metoder för att effektivisera RNA-leverans till tumörer. Målet är att kunna stänga av drivande onkogener för att på så vis bromsa cancertillväxten.

 
 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Anders Wittrup är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren