Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på triage och frågor knutna till detta koncept; validitet, avgränsning av begreppet och design av system. Fokus ligger även på hur artificiell intelligens, i form av maskininlägning, skulle kunna ta relevanta beslut kring prioritet på akutmottagning.

Undervisning

Jag utbildar sjuksköterskor på specialistprogram relaterat till akutsjukvård om triag utifrån dels ett kliniskt perspektiv men även ett forskningsperspektiv. Kliniskt har jag utbildat hundratals sjuksköterkskor och läkare i olika delar av Sverige inom prioritets- och vårdnivåtriage.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Triage
  • AI

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där André Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren