Foto av André Månberger

André Månberger

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The overarching theme of my research is the interaction between security and sustainable development. Moving towards a sustainable society can reduce threats that today are perceived to undermine security but such a development can also generate new security concerns.

My research has mainly focused on how low carbon energy systems interact with security, synergies and trade-offs between energy security and climate change mitigation policies, energy related conflicts, and how scenarios can be used to assess robustness and adaptive capacity of security strategies in order to manage uncertainty.

Undervisning

I lecture in various courses at the department of environmental and energy systems studies and supervise master students writing their thesis. I have also been assisting course coordinator of Management for Sustainable Development, and Climate, Science and Politics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där André Månberger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren